Utama2024-04-16T12:28:30+08:00

Fakta & Angka

Maklumat Staf USIM

0
Jumlah Staf USIM
0
Staf Pentadbiran
0
Staf Akademik
0
Staf Bersara

*Data sehingga Mac 2024

Staff Onboarding

Sesi libat urus khusus kepada staf baharu untuk memberi kefahaman dan kewajipan sebagai warga USIM meliputi pengenalan tentang Universiti, etika dan peraturan yang sedang berkuatkuasa.

Maklumat Lanjut

Hebahan

Tahniah

Psikologi dan Kaunseling

We Care. We Listen. We Guide

Maklumat Lanjut

events@jp

Acara dan Peristiwa di Jabatan Pendaftar