Jabatan Pendaftar telah menyediakan Senarai Soalan Lazim tentang operasi dan pengurusan dokumen di bawah tanggungjawab jabatan ini ketika tempoh Perintah Kawalan Pergerakan.

Senarai Soalan Lazim tersebut berserta dokumen yang berkaitan boleh diperoleh daripada edocs untuk rujukan warga USIM:

SOALAN LAZIM OPERASI DAN PENGURUSAN DOKUMEN JABATAN PENDAFTAR KETIKA TEMPOH PERINTAH KAWALAN PERGERAKAN