8 April 2020 – Sila ambil perhatian bahawa semua pindaan Carta Organisasi dan Carta Fungsi Pusat Tanggungjaawab (PTj) perlu mendapatkan kelulusan Jawatankuasa Pengurusan Universiti  (JKPU) terlebih dahulu sebelum sebarang pindaan dibuat oleh PTj.