Pada 21 hingga 23 Disember 2017, Kursus Sijil Pentadbiran Universiti Tahap 1 USIM telah diadakan. Kursus ini diadakan adalah untuk meningkatkan jati diri staf dan seterusnya dapat membentuk modal insan yang cemerlang.