Bertekad memberi perkhidmatan yang berteraskan keperluan syariah serta mematuhi Sistem Pengurusan Kualiti dan membuat penambahbaikan secara berterusan dalam pengurusan sumber manusia dan khidmat sokongan bagi memenuhi ekspektasi pelanggan dan pemilik taruh.

“Pengurusan Berkualiti Teras Perkhidmatan Cemerlang”