Pekeliling Pentadbiran USIM

 2015

Pekeliling Pentadbiran Bil 02/2015       022015                           

Kemudahan Perlindungan Insurans Kesihatan kepada Pegawai USIM Yang Berada di Luar Negara atas Urusan Persendirian atau Menjalankan Tugas Rasmi @ Berkursus

Pekeliling Pentadbiran Bil 03/2015 Imbuhan Tetap Perumahan (ITP) bagi pegawai Kumpulan Pelaksana dan Kumpulan Pengurusan & Profesional di USIM
Pekeliling Pentadbiran Bil 04/2015 Pemberian Khas Tahun 2015

 

2016

Pekeliling Pentadbiran Bil 01/2016  Kemudahan Tuntutan Perbelanjaan Rawatan Pergigian dan Kaca Mata
Pekeliling Pentadbiran Bil 02/2016 Garis Panduan Program Biasiswa Sub Kepakaran Tajaan KPT
Pekeliling Pentadbiran Bil 03/2016 Garis Panduan Kenaikan Pangkat Prof & Prof Madya
Pekeliling Pentadbiran Bil 04/2016 Rasionalisasi Skim Perkhidmatan Bagi Pegawai USIM di Bawah Sistem Saraan Malaysia
Pekeliling Pentadbiran Bil 05/2016 Rasionalisasi Skim Perkhidmatan Bagi Pegawai USIM Di Bawah Sitem Saraan Malaysia (Kump. Pengurusan Tertinggi)
Pekeliling Pentadbiran Bil 06/2016 Garis Panduan Pemberian dan Penerimaan Hadiah USIM
Pekeliling Pentadbiran Bil 07/2016 Kadar Kelayakan Kemudahan Cuti Rehat Tahunan Pegawai USIM

 

 2017

Pekeliling Pentadbiran Bil 01/2017  Penambahbaikan Kemudahan Pegawai Lantikan Kontrak (Contract of Service) USIM
Pekeliling Pentadbiran Bil 02/2017 Garis Panduan Penggunaan Pengakhiran Surat (SIGNING-OFF) Dalam Surat Rasmi di USIM
Pekeliling Pentadbiran Bil 032017 Kemudahan Cuti Kuarantin
Pekeliling Pentadbiran Bil 04/2017 Pindaan Skim Perkhidmatan Pegawai Perubatan dan Pegawai Pergigian
Pekeliling Pentadbiran Bil 05/2017 Pindaan Skim Perkhidmatan Pensyarah Perubatan dan Pensyarah Pergigian
Pekeliling Pentadbiran Bil 06/2017 Garis Panduan Pengurusan Perkhidmatan Mel USIM
Pekeliling Pentadbiran Bil 07/2017 Garis Panduan Pelaksanaan Cuti Separuh Hari Universiti Sains Islam Malaysia
Pekeliling Pentadbiran Bil 08/2017 Garis Panduan Waktu Bekerja Berperingkat USIM (2017)
Pekeliling Pentadbiran Bil 09/2017 Garis Panduan Waktu Bekerja Berperingkat USIM
Pekeliling Pentadbiran Bil 10/2017 Garis Panduan Pelaksanaan Penetapan Gaji Permulaan Kenaikan Pangkat

 

 2018

Pekeliling Pentadbiran Bil 1/2018

Garis Panduan Penggunaan Kata Sapaan Dalam  Surat-Menyurat Dan Majlis Rasmi Serta Kedudukan Pegawai Dalam Majlis Rasmi

Jabatan Pendaftar
Aras 2, Bangunan Canselori
Universiti Sains Islam Malaysia
Bandar Baru Nilai
71800, Nilai, Negeri Sembilan, Malaysia
Tel : 06-7988000 Faks : 06-7988130  
 

TARIKH KEMASKINI: RABU | 22 MEI 2018 | 9:00 PAGI