search box

Borang

BAHAGIAN SUMBER MANUSIA

UNIT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

SEKSYEN PERJAWATAN

BORANG LAPOR DIRI

BORANG PERJAWATAN AKADEMIK

BORANG PERJAWATAN PENTADBIRAN

BORANG PERJAWATAN HRMIS DAN KENAIKAN PANGKAT

SEKSYEN PERKHIDMATAN

BORANG MELAPOR DIRI SELEPAS TAMAT TEMPOH CUTI TANPA GAJI/CUTI SEPARUH GAJI/PEMINJAMAN

BORANG LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PROFESOR/PROFESOR MADYA/PENSYARAH

BORANG PENCALONAN PPC DAN APC

BORANG PERMOHONAN CUTI

BORANG PELETAKAN JAWATAN

BORANG PEMBERIAN WANG TUNAI GANTIAN CUTI REHAT

BORANG PERMOHONAN PENANGGUNGAN KERJA

BORANG PENGESAHAN BERKHIDMAT DAN PERAKUAN BUJANG

BORANG PENGESAHAN PERKHIDMATAN KAKITANGAN AKADEMIK

BORANG PENGESAHAN PERKHIDMATAN KAKITANGAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL

BORANG PENGESAHAN PERKHIDMATAN KAKITANGAN PELAKSANA

BORANG PENGESAHAN PERKHIDMATAN KAKITANGAN PERLANJUTAN TEMPOH PERCUBAAN

BORANG PERMOHONAN MELAKUKAN PEKERJAAN LUAR

BORANG TUNTUTAN PERPINDAHAN RUMAH

BORANG TUNTUTAN YURAN BADAN PROFESIONAL

SEKSYEN PSIKOLOGI DAN RUNDINGCARA

UNIT PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA

SEKSYEN LATIHAN DAN PEMBANGUNAN

BORANG PERMOHONAN CUTI SABTIKAL USIM

BORANG KURSUS JANGKA SEDERHANA

BORANG PERMOHONAN POS-DOKTORAL/SUB-KEPAKARAN USIM

BORANG PENGAJIAN BELAJAR SEPARUH MASA (DALAM USIM)

BORANG PENGAJIAN BELAJAR SEPARUH MASA (LUAR USIM)

BORANG PROGRAM SANGKUTAN

BORANG CUTI BELAJAR BERGAJI PENUH DENGAN BIASISWA KPM (PENSYARAH/PENSYARAH PELATIH/TUTOR DAN FELO SISWAZAH)

USIM/UCB_LAMPIRAN A - Borang Semakan Permohonan Cuti Belajar Skim Cuti Belajar – Biasiswa KPM/USIM (Pensyarah/Tutor)

LAMPIRAN 'C' JPA(L)LDP 1B/96 - Borang Permohonan Mengikuti Kursus Dalam Perkhidmatan

Am 480-Pin.2/88 - Borang Soalan Keselamatan (Cuti Belajar Ke Luar Negara Sahaja)

UCB/USIM_021 - Progress Report Form Semester ..... Session .....

USIM/UCB_022 - Borang Melapor Diri Staf Cuti Belajar Skim Cuti Belajar - Biasiswa KPTM/USIM (Pensyarah/Tutor)

USIM/UCB_024 - Borang Penyerahan Tesis Skim Cuti Belajar – Biasiswa KPTM/USIM (Pensyarah/Tutor)

USIM/UCB_025 - Borang Laporan Tamat Pengajian Skim Cuti Belajar – Biasiswa KPTM/USIM (Pensyarah/Tutor)

Borang A1 - Permohonan Menghadiri Persidangan Bertaraf Antarabangsa Bagi Tujuan Membentangkan Kertas Kerja/Pulang Ke Malaysia Bagi Tujuan Kutipan Data/Program Penyelidikan Luar Negara Bagi Pegawai Cuti Belajar Dalam Negara (PhD) Tajaan Kementerian Pengajian Tinggi

Borang A2 - Borang Permohonan Menghadiri Persidangan Bertaraf Antarabangsa Bagi Tujuan Membentangkan Kertas Kerja/Pulang Ke Malaysia Bagi Tujuan Kutipan Data/Program Penyelidikan Luar Negara Bagi Pegawai Cuti Belajar Dalam Negara (PhD) Tajaan Kementerian Pengajian Tinggi

Borang A3 - Permohonan Menghadiri Persidangan Bertaraf Antarabangsa Bagi Tujuan Membentangkan Kertas Kerja/Pulang Ke Malaysia Bagi Tujuan Kutipan Data/Program Penyelidikan Luar Negara Bagi Pegawai Cuti Belajar Dalam Negara (PhD) Tajaan Kementerian Pengajian Tinggi

Borang Perakuan Persediaan Calon PhD Kementerian Pengajian Tinggi

Curriculum Vitae Permohonan Biasiswa Skim Latihan Akademik Bumiputra (SLAB) Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia

Borang Pengesahan Salinan Sijil Ijazah PhD/Sarjana Kepakaran/Sarjana/Setara atau Surat Pengesahan Tamat Pengajian Bagi Staf Cuti Belajar Yang Telah Berjaya

Borang Permohonan Menyertai Kursus Kenegaraan (Calon Master, Phd dan Sub Kepakaran Ke Luar Negara) Anjuran Biro Tatanegara, Jabatan Perdana Menteri

Borang Permohonan Surat Jaminan Kewangan

Borang Pengakuan dan Pemeriksaan Kesihatan

Borang Perakuan Permohonan Pelanjutan Biasiswa KPT

Progress Report Form (Reported For Duty - Studies Not Completed) Semester ..... Session .....

 

BORANG CUTI BELAJAR BERGAJI PENUH DENGAN BIASISWA USIM (P&P DAN GURU BAHASA)

BORANG CUTI BELAJAR KEMPULAN SOKONGAN (TEKNIKAL DAN VOKASIONAL)

BAHAGIAN GOVERNAN DAN PENTADBIRAN AM

BAHAGIAN GOVERNAN

BORANG KAJIAN KEPUASAN PELANGGAN

PEND/BGPA/G/01 - Borang Maklum balas Pelanggan

PEND/BGPA/G/02 - Borang Kajian Kepuasan Pelanggan

BORANG PENERIMAAN HADIAH

BAHAGIAN PENTADBIRAN AM

KEMUDAHAN PERJALANAN STAF

KEMUDAHAN PERUBATAN STAF

KEMUDAHAN PELUPUSAN REKOD

LAIN-LAIN KEMUDAHAN

Jabatan Pendaftar
Aras 2, Bangunan Canselori
Universiti Sains Islam Malaysia
Bandar Baru Nilai
71800, Nilai, Negeri Sembilan, Malaysia
Tel : 06-7988000 Faks : 06-7988130  
 

TARIKH KEMASKINI: RABU | 22 MEI 2018 | 9:00 PAGI