search box

Fungsi Bahagian Pengurusan Risiko dan Integriti

Bahagian ini diwujudkan di Jabatan Pendaftar USIM bagi mewujudkan struktur dan pelan pengurusan risiko yang komprehensif serta memantau aktiviti berkaitan pengurusan risiko dan integriti di Universiti Sains Islam Malaysia seperti berikut :

  • Merangka kerja pengurusan risiko Universiti dan kaedahnya bagi mengenalpasti, mengukur, menilai, memantau dan mengawalnya.
  • Membentuk polisi pengurusan risiko, piagam bagi Jawatankuasa Pengurusan Risiko dan Unit Pengurusan Risiko.
  • Mengkaji semula dan mengesyorkan strategi pengurusan risiko, dasar dan toleransi risiko untuk kelulusan Lembaga Pengarah Universiti.
  • Mengkaji dan menilai kecukupan dasar pengurusan risiko Universiti bagi mengenalpasti, mengukur, memantau dan mengawal risiko pada tahap yang munasabah
  • Memastikan pembudayaan, penginstitusian dan pelaksanaan integriti dalam USIM.                                                                                                        
Jabatan Pendaftar
Aras 2, Bangunan Canselori
Universiti Sains Islam Malaysia
Bandar Baru Nilai
71800, Nilai, Negeri Sembilan, Malaysia
Tel : 06-7988000 Faks : 06-7988130  
 

TARIKH KEMASKINI: RABU | 22 MEI 2018 | 9:00 PAGI