Unit Pembangunan Sumber Manusia

Unit Pembangunan Sumber Manusia
Keputusan 1 - 12 of 12
Encik Mohd Shahrul Nizam Mohamed Shamsuddin
vCard

Encik Mohd Shahrul Nizam Mohamed Shamsuddin

Penolong Pendaftar Kanan
Alamat e-mel ini dilindungi daripada spambots. Anda perlukan JavaScript diaktifkan untuk memaparkannya. | Phone: 06-798 8150 ext:88150

1. Pengurusan Jawatankuasa Cuti Belajar (JKCB)
2. Pengurusan Unjuran kouta Skim Latihan Akademik Bumiputera/ Skim Latihan Akademik IPTA / Sub Kepakaran/ Pasca Kedoktoran 
3. Pengurusan SLAB/ SLAI/ SK/ PD
4. Pengurusan Cuti sabatikal 
5. Pengurusan Cuti Belajar Dengan Biaya USIM Staf Pentadbiran
6. Pengurusan Pengajian Separuh Masa
7. Pengurusan Laporan Perkembangan Prestasi Pengajian (LPPP)
8. Pengurusan Lanjut tempoh pengajian/ kutip data/ bentang kertas kerja/ hadiri persidangan/ penyelidikan luar negara
9. Pengurusan Staf dan Felo Siswazah Melapor diri Daripada Bercuti Belajar
10. Pengurusan Staf dan Felo Siswazah  Bercuti Belajar Lulus/ Berjaya Dalam Pengajian
11. Pengurusan Perlanggaran Perjanjian dan Tuntutan Gantirugi
12. Biasiswa USIM Bagi Tujuan Pelantikan Ke Jawatan Di bawah Skim Perkhidmatan Perubatan/ Pergigian
13. Membantu Pengurusan Sistem Pengurusan Bakat (eTALENT)
14. Membantu Pengurusan Penganjuran Kursus Pelan Penggantian
15. Membantu Pengurusan Jawatankuasa Induk (JKI) dan Jawatankuasa Kerja (JKK)
16. Menyelaras Urusan Psikologi & Rundingcara
17. Menyelaras Urusan Latihan
18. Menyelaras Urusan Kompetensi

Encik Syafful Annuar Sarani
vCard

Encik Syafful Annuar Sarani

Penolong Pendaftar
Alamat e-mel ini dilindungi daripada spambots. Anda perlukan JavaScript diaktifkan untuk memaparkannya. | Phone: 06-798 8149 ext:88149

1. Penyediaan Takwim Latihan Tahunan
2. Pengurusan Penganjuran Kursus Dalaman (Kursus/latihan selain kursus wajib untuk staf  pentadbiran  dan akademik)
3. Pengurusan Penganjuran Kursus Wajib Kepada Staf Pentadbiran dan Akademik (Program Transformasi Minda)
4. Menguruskan Penghantaran dan Penilaian Kursus Luar Bagi Staf Pentadbiran USIM
5. Program Sangkutan Bagi Staf Pentadbiran USIM
6. Pengurusan Penyelenggaraan dan Pembangunan Sistem myTRAMS
7. Pengurusan Mesyuarat
8. Pengurusan Kewangan di Seksyen Latihan dan Pembangunan
9. Menguruskan Peperiksaan Perkhidmatan
10. Menguruskan Peperiksaan Khas Peningkatan Secara Lantikan (PSL).
11. Menguruskan Peperiksaan Perkhidmatan Menguruskan Peperiksaan Bayaran Insentif Tugas Kewangan (BITK).
12. Menguruskan Peperiksaan Nota Rintas bagi Tujuan Pemberian Elaun Trengkas Dwibahasa (ETD) kepada Setiausaha Pejabat.
13. Menguruskan Ujian Sijil Kecekapan Bahasa Melayu untuk Staf Warga Asing (SKBMW)
14. Menguruskan Pengisytiharan Harta.
15. Mengendali Program Tautan Mahabbah Jabatan Pendaftar
16. Menguruskan Anugerah Bahagian Sumber Manusia
17. Menguruskan Program Coaching and Mentoring AKEPT-USIM
18. Menguruskan Pencalonan Darjah-darjah Kebesaran/ Bintang/ Pingat di peringkat Persekutuan/ Negeri
19. Menguruskan Mesyuarat Pra LPU, Jabatan Pendaftar
20. Menyelaras Keterhutangan Serius.
21. Menguruskan pengurusan kewangan Seksyen Kompetensi
22. Menguruskan Panjar Wang Runcit Seksyen Kompetensi

Cik Nur Fadhilah Che Nan
vCard

Cik Nur Fadhilah Che Nan

Pegawai Psikologi
Alamat e-mel ini dilindungi daripada spambots. Anda perlukan JavaScript diaktifkan untuk memaparkannya. | Phone: 067988151 ext:88151

1. Mengurus dan mengendalikan Pengurusan Kaunseling Individu (LNPT)
2. Mengurus dan mengendalikan Kaunseling Kelompok (Sukarela/Rujukan)
3. Mengurus dan mengendalikan Kaunseling Sukarela (Individu)
4. Mengurus dan mengendalikan Kaunseling Rujukan (Ketua Jabatan)
5. Menguruskan Pengurusan Kajian Tahap Kepuasan Bekerja di USIM
6. Menguruskan Pengurusan Sistem Audit Nilai (SPAN)
7. Menguruskan Analisa Kajian Soal Selidik
8. Menguruskan Laporan Kajian Soal Selidik
9. Menguruskan Program Rakan Pembimbing Perkhidmatan Awam (AKRAB)
10. Menguruskan Program Mentor Menti
11. Pengurusan Penganjuran Kursus Dalaman (Psikologi dan Nilai-Nilai Murni)
12. Pengurusan Mesyuarat
13. Lain-lain tugas yang diarahkan dari semasa ke semasa.

Puan Norazlina Abu Zahar
vCard

Puan Norazlina Abu Zahar

Penolong Pegawai Tadbir
Alamat e-mel ini dilindungi daripada spambots. Anda perlukan JavaScript diaktifkan untuk memaparkannya. | Phone: 06-798 8152 ext:88152

1. Pengurusan Jawatankuasa Cuti Belajar (JKCB)
2. Pengurusan Unjuran kouta Skim Latihan Akademik Bumiputera / Skim Latihan Akademik IPTA / Sub Kepakaran /Pasca Kedoktoran
3. Pengurusan SLAB/ SLAI/ SK/ PD
4. Pengurusan Cuti sabatikal 
5. Pengurusan Cuti Belajar Dengan Biaya USIM Staf Pentadbiran
6. Pengurusan Pengajian Separuh Masa
7. Pengurusan Laporan Perkembangan Prestasi Pengajian (LPPP)
8. Pengurusan Lanjut tempoh pengajian/ kutip data/ bentang kertas kerja/ hadiri persidangan/ penyelidikan luar negara
9. Pengurusan Staf dan Felo Siswazah Melapor diri Daripada Bercuti Belajar
10. Pengurusan Staf dan Felo Siswazah  Bercuti Belajar Lulus/ Berjaya Dalam Pengajian
11. Pengurusan Perlanggaran Perjanjian dan Tuntutan Gantirugi
12. Biasiswa USIM Bagi Tujuan Pelantikan Ke Jawatan Di bawah Skim Perkhidmatan Perubatan/ Pergigian
13. Menyelaraskan urusan data cuti belajar
14. Penyediaan Takwim Latihan Tahunan
15. Pengurusan Penganjuran Kursus Dalaman (Kursus/latihan selain kursus wajib untuk staf  pentadbiran  dan akademik)
16. Pengurusan Penganjuran Kursus Wajib Kepada Staf Pentadbiran dan Akademik (Program Transformasi Minda)
17. Menguruskan Penghantaran dan Penilaian Kursus Luar Bagi Staf Pentadbiran USIM
18. Program Sangkutan Bagi Staf Pentadbiran USIM
19. Pengurusan Penyelenggaraan dan Pembangunan Sistem myTRAMS
20. Pengurusan Mesyuarat
21. Pengurusan Panjar Wang Runcit
22. Pengurusan Kewangan di Seksyen Latihan dan Pembangunan
23. Menyelaras Pengurusan Aset dan Inventori

Puan Faridah Ibrahim
vCard

Puan Faridah Ibrahim

Pembantu Tadbir Kanan (Perkeranian/Operasi)
Alamat e-mel ini dilindungi daripada spambots. Anda perlukan JavaScript diaktifkan untuk memaparkannya. | Phone: 06-798 6297 ext:86297

1. Membantu Pengurusan Kaunseling Individu (LNPT)
2. Membantu Pengurusan Kaunseling Kelompok (Sukarela/Rujukan)
3. Membantu Pengurusan Kaunseling Sukarela (Individu)
4. Membantu Pengurusan Kaunseling Rujukan (Ketua Jabatan)
5. Membantu Pengurusan Kajian Tahap Kepuasan Bekerja di USIM
6. Membantu Pengurusan Sistem Audit Nilai (SPAN)
7. Pengurusan Analisa Kajian Soal Selidik
8. Membantu Mengeluarkan Laporan Kajian Soal Selidik
9. Membantu Pengurusan Program Rakan Pembimbing Perkhidmatan Awam (AKRAB)
10. Membantu Pengurusan Program Mentor Menti
11. Menyelaras Pengurusan Penganjuran Kursus Dalaman (Psikologi dan Nilai-Nilai Murni)
12. Pengurusan Mesyuarat
13. Pengurusan Kewangan di Seksyen Psikologi & Rundingcara
14. Membantu Pengurusan Penganjuran Kursus Dalaman (Kursus/latihan selain kursus wajib untuk staf  pentadbiran  dan akademik)
15. Pengurusan Program Sangkutan Bagi Staf Pentadbiran USIM
16. Pengurusan Panjar Wang Runcit
17. Pengurusan Kewangan
18. Pengurusan Peperiksaan Perkhidmatan
19. Pengurusan Peperiksaan Khas Peningkatan Secara Lantikan (PSL)
20. Menguruskan Peperiksaan Nota Rintas bagi Tujuan Pemberian Elaun Trengkas Dwibahasa (ETD) kepada Setiausaha Pejabat
21. Menguruskan Pengisytiharan Harta
22. Membantu Pengurusan Penjanaan Pendapatan Jabatan Pendaftar
23. Menyelaras Pengurusan Stor Alat tulis

Puan Noor Azreen Abd Malek
vCard

Puan Noor Azreen Abd Malek

Pembantu Tadbir Kanan (Perkeranian/Operasi)
Alamat e-mel ini dilindungi daripada spambots. Anda perlukan JavaScript diaktifkan untuk memaparkannya. | Phone: 06-798 8135 ext:88135

1. Penyelarasan Penyediaan Takwim Latihan Tahunan
2. Membantu Pengurusan Penganjuran Kursus Dalaman
3. Membantu Pengurusan Penganjuran Kursus Wajib Kepada Staf Pentadbiran dan Akademik
4. Membantu Menguruskan Penghantaran dan Penilaian Kursus Luar Bagi Staf Pentadbiran USIM
5. Pengurusan Program Sangkutan Bagi Staf Pentadbiran
6. Pengurusan Penyelenggaraan dan Pembangunan Sistem myTRAMS
7. Pengurusan Mesyuarat
8. Pengurusan Panjar Wang Runcit
9. Pengurusan Kewangan di Seksyen Latihan dan Pembangunan

Puan Latipah  Adun
vCard

Puan Latipah Adun

Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi)
Alamat e-mel ini dilindungi daripada spambots. Anda perlukan JavaScript diaktifkan untuk memaparkannya. | Phone: 06-798 8136 ext:88136

1) Operasi Cuti Belajar Staf USIM
2) Cuti Sabatikal
3) Post-doktoral

Puan Shezelena Madon
vCard

Puan Shezelena Madon

Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi)
Alamat e-mel ini dilindungi daripada spambots. Anda perlukan JavaScript diaktifkan untuk memaparkannya. | Phone: 06-798 8153 ext:88153

1. Peperiksaan Perkhidmatan
2. Peperiksaan Khas Peningkatan Secara Lantikan (PSL)
3. Peperiksaan Bayaran Insentif Tugas Kewangan (BITK)
4.
Peperiksaan Nota Rintas bagi Tujuan Pemberian Elaun Trengkas Dwibahasa (ETD) kepada Setiausaha Pejabat
5.
Ujian Sijil Kecekapan Bahasa Melayu untuk Staf Warga Asing (SKBMW)
6.
Pengisytiharan Harta
7. sistem myDocs Jabatan Pendaftar USIM
8. Tugas-tugas Khas Pejabat Pendaftar USIM

Cik Lina Syazwani Jamal
vCard

Cik Lina Syazwani Jamal

Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi)
Alamat e-mel ini dilindungi daripada spambots. Anda perlukan JavaScript diaktifkan untuk memaparkannya. | Phone: 06-798 8136 ext:88138
  1. Rekod Status Pengajian Staf & Felo Siswazah USIM
  2. Rekod Pelanggaran Perjanjian Cuti  Belajar & Gantirugi
Cik Nur Athirah Adon
vCard

Cik Nur Athirah Adon

Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi)
Alamat e-mel ini dilindungi daripada spambots. Anda perlukan JavaScript diaktifkan untuk memaparkannya. | Phone: 067988191 ext:88191

1. Lapor Diri dan Tamat Pengajian Bagi Staf dan Felo Siswazah sedang cuti belajar.
2. Laporan Perkembangan Prestasi Pengajian Staf dan Felo Siswazah sedang cuti belajar.

Encik Mohamed Syameer  Mohamed Ziaudin
vCard

Encik Mohamed Syameer Mohamed Ziaudin

Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi)
Alamat e-mel ini dilindungi daripada spambots. Anda perlukan JavaScript diaktifkan untuk memaparkannya.

1. Membantu Pengurusan Sistem Pengurusan Bakat (eTALENT)
2. Membantu Pengurusan Penganjuran Kursus Pelan Penggantian
3. Membantu Pengurusan Jawatankuasa Induk (JKI) dan Jawatankuasa Kerja (JKK)
4. Membantu Penyelarasan Penyediaan Takwim Latihan Tahunan
5. Membantu Pengurusan Penganjuran Kursus Dalaman
6. Membantu Pengurusan Penganjuran Kursus Wajib Kepada Staf Pentadbiran dan
7. Pengurusan Penyelenggaraan dan Pembangunan Sistem myTRAMS
8. Web Master Jabatan Pendaftar
9. Menyelaras Pengurusan Stor Alat tulis

Encik Noor Hafis Azmi
vCard

Encik Noor Hafis Azmi

Pembantu Awam
Alamat e-mel ini dilindungi daripada spambots. Anda perlukan JavaScript diaktifkan untuk memaparkannya. | Phone: 06-798 8135 ext:88135
Jabatan Pendaftar
Aras 2, Bangunan Canselori
Universiti Sains Islam Malaysia
Bandar Baru Nilai
71800, Nilai, Negeri Sembilan, Malaysia
Tel : 06-7988000 Faks : 06-7988130  
 

TARIKH KEMASKINI: RABU | 22 MEI 2018 | 9:00 PAGI